Redaksi

Pimpinan redaksi

Kang kromo(bitcoinsinbali10@gmail.com)

Editor

Viorenza faizura(faizura@bitcoinsinbali.org)

Bram parsetyo(bram@bitcoinsinbali.org)

Kontributor

Feri nuryanto(feri@bitcoinsinbali.org

heri berjaya(heri@bitcoinsinbali.org

fitri riyani(fitri@bitcoinsinbali.org

jokoriyanto(joko@bitcoinsinbali.org